Verkenning van de energiewereld

Van gesprek naar gesprek

In 2014 en 2015 is aan de ‘Overlegtafel Energievoorziening’ gesproken over het toekomstige energiesysteem.
Aan zogenaamde subtafels werden vier thema’s uitgediept: de interactie tussen energiedragers, kostentoedeling, energieopslag en databeheer/management.
In twaalf bijeenkomsten gingen zo’n 80 deelnemers uit de energiewereld met elkaar in gesprek. Zij leerden elkaars taal beter kennen, wisselden beelden en kennis uit en ontdekten zo dat een compleet beeld van de werkelijkheid pas ontstaat als alle puzzelstukjes bij elkaar gelegd worden. Op deze manier ontstond langzaam maar zeker een meer compleet en gedeeld beeld van de consequenties die allerlei technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben op de werking van het energiesysteem.

Ik was bij deze bijeenkomsten aanwezig. Na elke bijeenkomst maakte ik een beeldverslag met daarin de belangrijkste inzichten en thema’s. Dit verslag was telkens het startpunt voor de volgende bijeenkomst. Er werden geen notulen of andere verslagen gemaakt. Voordeel was dat deze dan ook geen obstakels vormden om het volgende gesprek aan te gaan.

Alle deelnemers ontvingen de beeldverslagen per post in een folder van 2,5 meter lang.
Na afloop van de bijeenkomsten is het rapport ‘Nieuwe spelregels voor een duurzaam en stabiel energiesysteem’ verschenen. Van dit rapport heb ik een getekend verslag gemaakt. Het hele rapport op een A1-poster. Ook deze poster is opgestuurd naar alle deelnemers.

Voordelen van het gebruik van beeldverslagen

  1. Deelnemers waren verheugd dat ze geen notulen ontvingen die ze moesten lezen en goedkeuren
  2. Sfeer was daardoor opener en meer gericht op het samen tot conclusies komen
  3. Bijeenkomsten vielen positief op
  4. Verhalen werden beter gedeeld met de achterban
  5. Het rapport kan verteld worden aan de hand van de poster.