Parkeerbeleid gemeente Utrecht

Parkeerbeleid gemeente Utrecht

VISUEEL BEELDVERSLAG OVER KANSEN EN DILEMMA’S

Het Utrechtse verkeersbeleid draagt bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de gezonde stad. Utrecht wil, ondanks de groei van de stad, het autogebruik in de toekomst niet laten toenemen, en stimuleert lopen, fietsen en openbaar vervoer.

Utrecht vindt het daarnaast van belang dat het een verkeersveilige stad is, die toegankelijk is voor iedereen en waar de luchtkwaliteit goed is. De parkeervisie moet aan deze doelstellingen bijdragen. Samen met bewoners, ondernemer en de gemeenteraad wordt gewerkt aan een nieuwe visie parkeren.

Aan mij werd gevraagd om van de middag een beeldverslag te maken.

HET BEELDVERSLAG IS GEBRUIKT ALS STARTER VOOR EEN VOLGENDE BIJEENKOMST

Klik hiernaast om het item te zien dat RTV Utrecht heeft gemaakt over het parkeerbeleid.

VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN BEELDVERSLAGEN

  1. Grote gemeente leren van elkaar en nemen het verhaal mee naar huis
  2. Een opsomming van mogelijke oplossingsrichtingen
  3. Geeft de complexiteit van het vraagstuk weer
  4. Het geeft de rijkheid aan van ideeën
  5. Het vervolggesprek is beter te voeren met deze inbreng