Economisch krachtig Raalte

Live tekenen van een visueel verslag

De economie is volop in beweging. Ook de gemeente Raalte kent veel ontwikkelingen waardoor versterking van het economisch klimaat gewenst is. Een economisch actieplan is daarom nodig.

Gedurende twee dagen komen ondernemers uit verschillende branches samen met belangenbehartigers, bestuurders en sleutelpersonen uit het verenigingsleven en het onderwijs. Om met elkaar te benoemen waar zij trots op zijn en waarin ze sterker willen worden.

Gedurende de twee dagen teken ik het beeldverslag. Alle ideeën, opmerkelijke zaken en belangrijke opmerkingen noteer ik. Het resultaat is 6 meter aan tekeningen. Deelnemers zien gedurende de tweedaagse het proces en de opbrengsten terug op de tekening.

Een belangrijk inzicht uit de groep over het Economisch Vliegwiel van Raalte heb ik meteen gevisualiseerd.

De acties die werden benoemd in de tweedaagse teken ik naderhand uit op flipover-vellen. Deze vellen worden gebruikt in het Economisch Café. Hier pitchen de deelnemers hun ideeën aan geïnteresseerden.
De beeldverslagen uit het Werkatelier hangen in de zaal en worden gepresenteerd.

De twee bijeenkomsten zijn beschreven in een verslag met sfeerfoto’s, de tekeningen en de foto’s van de benoemde acties.

Voordelen van het gebruik van beeldverslagen

  1. Deelnemers zagen de opbrengsten ter plekke ontstaan op het beeldverslag.
  2. Het beeldverslag werd veelvuldig gedeeld op social media
  3. Bij de opvolgende bijeenkomst kon aan de hand van het beeldverslag het verhaal duidelijk worden verteld.
  4. De gevisualiseerde acties hielpen bij het pitchen.
  5. Deelnemers kregen het beeldverslag samen met sfeerfoto’s digitaal toegestuurd. Zo was het verhaal beter door te vertellen.