De staat van Amsterdam

Hulp bij de coalitieonderhandelingen

BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

Al maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 22 maart bereiden ambtenaren van Amsterdam de nieuwe bestuursperiode voor. Zij verkennen diverse thema’s. Bij elk thema wordt gekeken naar welke trends er spelen en welke factoren van belang zijn.

De Argumentenfabriek had een belangrijke rol in het logisch structureren van de tekstdocumenten. Zo werd de ‘staat van Amsterdam’ in kaart gebracht.

Uit de verkiezingprogramma’s werden de belangrijkste vraagstukken gedefinieerd en de voorgestelde aanpakken.

Aan mij werd de vraag gesteld om van de 6 thema’s beeldverslagen te maken ter ondersteuning van de coalitie-onderhandelingen. Na de verkiezingen zijn de beeldverslagen als illustratie en samenvatting van de verkenningen aan de nieuwe raadsleden en collegeonderhandelaars overhandigd.

De beeldverslagen hingen in de ruimte waar de onderhandelingen werden gevoerd.

DE BEELDVERSLAGEN VAN DE VERSCHILLENDE THEMA’S

VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN BEELDVERSLAGEN

  1. Een bruikbaar overzicht van alle thema’s die spelen in Amsterdam
  2. Een opsomming van mogelijke oplossingsrichtingen
  3. Geeft de complexiteit van een grote stad weer zonder verlammend te zijn
  4. Een vriendelijke uitstraling
  5. Het gesprek is makkelijker te voeren